Gastvliegers

U bent natuurlijk van harte welkom wanneer u ons op een vliegdag komt bezoeken!

Als gastvlieger kan worden deelgenomen aan onze vliegdagen maar deze mogelijkheid is afhankelijk van het aantal aangemelde verenigingsleden voor deze dag!

Bij deelname aan een vliegdag wordt € 30,– pp afgerekend bij de lierman of het bedrag binnen 2 werkdagen gestort op:

Achterhoekse Vliegers XCC
NL81 INGB 0005 0445 99

NB:
Maximaal 3 gastvliegers wanneer er minder dan 5 verenigingsleden zijn aangemeld
Maximaal 2 gastvliegers wanneer er meer dan 5 verenigingsleden zijn aangemeld.
Hierbij geldt dat verenigingsleden voorrang hebben bij de aanmelding.
Gastvliegers moeten zich ervan bewust zijn dat soms alsnog deelname wordt geweigerd!

Voor deelname aan vliegdagen door gastvliegers geldt ook:

 • Vooraf raadplegen van de “Vliegagenda” op ons forum
 • Deelname aan vliegdagen met een maximum van 5 keren per jaar.
  Dan wordt de keuze gesteld lid te worden van de vereniging
 • Vóór acceptatie deelname vliegdag wordt door de lierman gecontroleerd of de piloot minimaal brevet 2 bezit.
 • Naam, adres en brevetgegevens worden in het lierlogboek genoteerd.
 • Gebruik van een veiligheidsrelease is verplicht!
 • Verplichte radiocommunicatie met de lierman tijdens de start

Enkele regels op ons veld:

 • Houdt afstand van de lier, er kan letsel ontstaan door de lijnen.
 • Geparkeerde auto’s zo veel mogelijk in de berm en aan dezelfde kant van de weg parkeren
 • Behalve de ‘lierauto’, géén auto’s of andere vervoermiddelen in het weiland rijden of parkeren
 • Géén honden, ook niet aangelijnd, op het veld.
 • Alle afval, blikjes, papiertjes etc. opruimen.
 • Pachters / eigenaar van het lierveld hebben altijd voorrang boven de vliegactiviteiten!
 • Let op dat uw vervoermiddel, waar dan ook, hiervoor geen hindernis vormt.
 • Als er gemaaid, of gemest moet worden: Wordt de lierbaan verlegd!
 • Brandgevaar tijdens droge perioden.
 • Niet roken op het veld of in de omgeving van vlieguitrusting!
 • Vlieguitrusting kan beschadigd worden door vonken uit uw sigaret.

NB:
De boeren rondom het lierveld zijn niet blij met buitenlandingen!
Iedere vlieger die een buitenlanding maakt wordt verondersteld zelf contact op te nemen met de eigenaar van het terrein.

Contact: achterhoeksevliegers.zwiep@gmail.com