Bezoekersinformatie

U bent natuurlijk van harte welkom wanneer u ons op een vliegdag komt bezoeken

Enkele regels waaraan gedacht moet worden:

 • Houdt afstand van de lier, er kan letsel ontstaan door de lijnen.
 • Geparkeerde auto’s zo veel mogelijk in de berm en aan dezelfde kant van de weg parkeren
 • Behalve de ‘lierauto’, géén auto’s of andere vervoermiddelen in het weiland rijden of parkeren
 • Géén honden, ook niet aangelijnd, op het veld.
 • Alle afval, blikjes, papiertjes etc. opruimen.
 • Pachters van het lierveld hebben altijd voorrang boven de vliegactiviteiten!
 • Let op dat uw vervoermiddel hiervoor geen hindernis vormt.
 • Als er gemaaid, of gemest moet worden: Wordt de lierbaan verlegd!
 • Niet roken op het veld of in de omgeving van vlieguitrusting!
 • Brandgevaar tijdens droge perioden.
 • Vlieguitrusting kan beschadigd worden door vonken uit uw sigaret.