Bezoekersinformatie

Wanneer u ons op een vliegdag komt bezoeken, bent u natuurlijk van harte welkom!

Enkele regels op ons veld:

Afbeelding

 • Houdt afstand van de lier, er kan letsel ontstaan door de lijnen.
 • Geparkeerde auto’s zo veel mogelijk in de berm en aan dezelfde kant van de weg parkeren
 • Behalve de ‘lierauto’, géén auto’s of andere vervoermiddelen in het weiland rijden of parkeren
 • Géén honden, ook niet aangelijnd, op het veld.
 • Alle afval, blikjes, papiertjes etc. opruimen.
 • Pachters van het lierveld hebben altijd voorrang boven de vliegactiviteiten!
 • Let op dat uw vervoermiddel hiervoor geen hindernis vormt.
 • Als er gemaaid, of gemest moet worden: Wordt de lierbaan verlegd!
 • Niet roken op het veld of in de omgeving van vlieguitrusting!
 • Brandgevaar tijdens droge perioden.
 • Vlieguitrusting kan beschadigd worden door vonken uit uw sigaret.
Vrije Vliegers

Niet-leden mogen uitsluitend starten als er 5 of minder vliegers aan de start zijn (- overleg eerst met de lierman).
Zij rekenen per vliegdag € 30,-- pp bij de lierman af of storten het bedrag binnen 2 werkdagen op:

Achterhoekse Vliegers XCC
NL81 INGB 0005 0445 99


Voor deelname aan vliegdagen door niet-leden geldt een maximum van 5 keren per jaar.
Dan wordt de keuze gesteld lid te worden van de vereniging of, indien het maximaal aantal leden is bereikt, op de wachtlijst geplaatst.
 • Vóór acceptatie deelname vliegdag wordt door de lierman gecontroleerd of de piloot brevet 2 bezit.
 • Naam, adres en brevetgegevens worden in het lierlogboek genoteerd.
 • Het gebruik van een veiligheidsrelease is verplicht,
 • Ervaring hebben met het traplieren.
 • Volg aanwijzingen op en houdt 1,5 meter afstand van aanwezige personen
 • Zelf aankoppelen aan de lierlijn indien er wordt gestart
 • Verplichte tweeweg radiocommunicatie met de lieroperator tijdens de start
 • Paragliden is een risicosport, u bent zelf verantwoordelijk voor uw handelingen op het veld of aan de lierlijn!NB:
De boeren rondom het lierveld zijn niet blij met buitenlandingen!
Iedere vlieger die een buitenlanding maakt wordt verondersteld zelf contact op te nemen met de eigenaar van het terrein.