Bezoekersinformatie

Wanneer u ons op een vliegdag komt bezoeken, bent u natuurlijk van harte welkom!

Enkele regels op ons veld:

Afbeelding

 • Houdt afstand van de lier, er kan letsel ontstaan door de lijnen.
 • Geparkeerde auto’s zo veel mogelijk in de berm en aan dezelfde kant van de weg parkeren
 • Behalve de ‘lierauto’, géén auto’s of andere vervoermiddelen in het weiland rijden of parkeren
 • Géén honden, ook niet aangelijnd, op het veld.
 • Alle afval, blikjes, papiertjes etc. opruimen.
 • Pachters van het lierveld hebben altijd voorrang boven de vliegactiviteiten!
 • Let op dat uw vervoermiddel hiervoor geen hindernis vormt.
 • Als er gemaaid, of gemest moet worden: Wordt de lierbaan verlegd!
 • Niet roken op het veld of in de omgeving van vlieguitrusting!
 • Brandgevaar tijdens droge perioden.
 • Vlieguitrusting kan beschadigd worden door vonken uit uw sigaret.
Vrije Vliegers

Niet-leden mogen uitsluitend starten als er 5 of minder vliegers aan de start zijn (- overleg eerst met de lierman).
Zij rekenen per vliegdag € 30,-- pp bij de lierman af of storten het bedrag binnen 2 werkdagen op:

Achterhoekse Vliegers XCC
NL81 INGB 0005 0445 99


Voor deelname aan vliegdagen door niet-leden geldt een maximum van 5 keren per jaar.
Dan wordt de keuze gesteld lid te worden van de vereniging of, indien het maximaal aantal leden is bereikt, op de wachtlijst geplaatst.
Vóór acceptatie wordt gecontroleerd of de piloot brevet 2 bezit.
Naam en brevetgegevens worden in het lierlogboek genoteerd.

NB:
De boeren rondom het lierveld zijn niet blij met buitenlandingen!
Iedere vlieger die een buitenlanding maakt wordt verondersteld zelf contact op te nemen met de eigenaar van het terrein.